Ba Tri: Các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 18/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức họp Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện để thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân huyện.

Tham dự họp có: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng, Phó và các thành viên 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Hai Ban HĐND huyện Ba Tri họp thông qua các báo cáo thẩm tra( ảnh: Long Hà)

Tại kỳ họp này, 02 Ban thẩm tra các báo cáo của UBND huyện về: tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020; quyết toán ngân sách năm 2019; tình hình thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2020; điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V xã Mỹ Chánh và xã Tân Xuân,… thẩm tra các báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 và thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Kết thúc cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị 02 Ban tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thành các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện để đại biểu thảo luận.

Kỳ họp này dự kiến tổ chức ngày 29  tháng 6 năm 2020, trước đó họp Tổ đại biểu HĐND huyện để thảo luận vào ngày 19 tháng 6 năm 2020./.