Huyện Mỏ Cày Nam: Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 17/06/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Tặng hoa và chúc mừng kết quả bầu cử (ảnh: Kim Gọn)

Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng, Phó Trưởng Ban VH-XH Hội đồng nhân dân huyện và bầu bổ sung Ủy viên  Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự: Có 33/36 đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện./.