Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tại huyện Chợ Lách.

Ngày đăng bài: 09/06/2020 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện - tỉnh Bến Tre lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường Trung tâm Hành chính huyện.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân tỉnh, lãnh đạo văn phòng, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Lách và đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Lách tham dự.

Thành phần chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại Chợ Lách (ảnh Vĩnh Hạ)

Tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố đã chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến xung quanh 02 chủ đề: “Kinh nghiệm trong phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện” và “Kinh nghiệm, sáng kiến của Hội đồng nhân dân các cấp trong thực hiện hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, cụ thể: Kinh nghiệm trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề, công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, việc thiết lập cơ chế thông tin giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và bộ phận tiếp công dân của huyện và các xã về các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện “đeo bám” trong giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân cho đến khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong, tăng cường các cuộc giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo,... Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Chợ Lác cũng chia sẻ các kinh nghiệm về  tình hình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam huyện và các giải pháp nâng cao hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị (ảnh Vĩnh Hạ)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự lựa chọn chủ đề trao đổi kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách. Việc lựa chọn chủ đề thể hiện sự quan tâm cao của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với công tác phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong thời gian qua, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của 03 cơ quan để xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng thời, tham khảo, tiếp thu, áp dụng các sáng kiến, kinh nghiệm mà các đại biểu đã chia sẻ tại Hội nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong thời gian tới./.