Mỏ Cày Nam họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 14/05/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung và phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp giữa năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự họp có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Kim Gọn)

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) dự kiến được tổ chức trong 02 ngày: Họp Tổ đại biểu HĐND huyện thảo luận các văn bản trình kỳ họp thời gian 01 ngày (ngày họp 21/6/2020); tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến 01 ngày, ngày 02/7/2020 họp toàn thể tại hội trường. Kỳ họp dự kiến ban hành 12 nghị quyết.

Kết thúc cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Nhạn -  Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, các dự thảo nghị quyết phải hoàn thành và gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo thời gian quy định của kỳ họp, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với ngành liên quan chuẩn bị hậu cần phục vụ tốt Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI./.