Ba Tri: Họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 12/05/2020 | Tác giả: Long Hà

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự họp có: Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, lãnh đạo Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh thảo luận nội dung kỳ họp (ảnh: Long Hà)

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ kỳ) để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020.

Qua thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã thống nhất kỳ họp HĐND huyện lần này đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, thảo luận thông qua 07 nghị quyết.

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện ngày 26 tháng 6 năm 2020; họp Tổ đại biểu HĐND huyện vào ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thời gian tiếp xúc cử tri theo lịch của HĐND tỉnh do kết hợp tiếp xúc 02 cấp cùng một thời điểm./.