Kết quả triển khai thực hiện phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã Châu Bình - huyện Giồng Trôm.

Ngày đăng bài: 12/05/2020 | Tác giả: Lê Văn Thắng

Quang cảnh buổi buổi làm việc (Ảnh: Lê Thắng)

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành giám sát hoạt động UBND xã Châu Bình, do ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đoàn ghi nhận: xã triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025; Quyết định 20/QĐ-UBND tỉnh ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 của Ủy ban nhân dân huyện đến các ban, ngành, đoàn thể xã.

Hàng năm Ủy ban nhân dân xã rà soát các hộ có khả năng phát triển doanh nghiệp vận động thành lập doanh nghiệp. Kết quả thành lập mới doanh nghiệp 03/04 đạt tỷ lệ 75% chỉ tiêu huyện giao.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Châu Bình được thành lập năm 2017 đến nay có 294 thành viên, góp vốn điều lệ 409,5 triệu đồng, hoạt động thuộc lĩnh vực chủ yếu là cung ứng phân bón, thu mua dừa, sản xuất cung ứng nước máy đóng chai; doanh thu đến cuối  năm 2019 đạt 1.369 triệu đồng.

Tổ hợp tác (THT) may gia công Bình Xuân hoạt động khá, thu nhập cao nhất 3.500.000 đồng/thành viên/tháng, thấp nhất 3.000.000 đồng/người/tháng; tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 100.000.000 đồng của Quỹ Phụ nữ hỗ trợ phát triển kinh tế và Ngân hàng chính sách huyện.

Chi hội nghề nghiệp nuôi tôm càng xanh ấp Bình Đông B, Bình đông A hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP, sử dụng nguồn vốn tích lũy có hiệu quả.

Tuy nhiên HTX, THT hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, chưa chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh và các hình thức liên doanh liên kết trong hoạt động.

Cán bộ quản lý HTX, THT  chủ yếu là những người nông dân có kinh nghiệm sản xuất, còn hạn chế về trình độ, năng lực quản lý không đáp ứng kịp tình hình hiện nay.

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; phổ biến các chính sách, chủ trương của các cấp đến doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá số lượng và phân loại hoạt động các hộ kinh doanh trên địa bàn xã để có cơ sở kiến nghị tỉnh, huyện có chương trình hỗ trợ phù hợp với khả năng và đặc thù với loại hình kinh doanh của các hộ. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về thuế, sử dụng lao động, bảo hiểm, đối với các hộ kinh doanh cá thể, qua đó động viên các hộ đủ điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho hộ kinh doanh cá thể, nhất là chính sách đầu tư vào nông nghiệp, thuỷ sản, đầu tư vào nông thôn; tín dụng ngân hàng.

Các ngành chức năng tăng cường công tác hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX trên địa bàn xã./.