Thạnh Phú – Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 12/05/2020 | Tác giả: Lê Trung

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, khóa XI (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020). Tham dự có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.      

Bà Trần Thị Mai, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tình bày dự kiến nội dung tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện (Ảnh: Hiền Mai)

Qua nội dung trình bày của Thường trực HĐND huyện, hội nghị đã bàn thảo và thống nhất như sau:

Về thời gian thực hiện các bước theo quy trình tổ chức kỳ họp: Hoàn thành nội dung tài liệu: trước ngày 29 tháng 5 năm 2020; tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: ngày 01- 05 tháng 6 năm 2020; thẩm tra xong tài liệu trình kỳ họp: trước ngày 16 tháng 6 năm 2020; họp tổ đại biểu thảo luận: ngày 19 tháng 6 năm 2020; chính thức tổ chức kỳ họp: ngày 01- 02 tháng 7 năm 2020; tổ chức họp rút kinh nghiệm và tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp: trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Về nội dung tổ chức kỳ họp: kỳ họp sẽ xem xét tổng số 25 nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện chuẩn bị, trong đó chủ yếu là đánh giá tình hình  thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, cho ý kiến một số vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản và thực thi pháp luật ở địa phương. 

Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 05 dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Phạm Văn Bé Năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, đồng thời lưu ý đây là kỳ họp có số lượng dự thảo các Nghị quyết không nhiều; do vậy, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần phối hợp thực hiện chặt chẽ các bước chuẩn bị theo quy trình tổ chức kỳ họp, bảo đảm chất lượng nội dung các báo cáo, tờ trình, nhát là các dự thảo nghị quyết… để kỳ họp đạt kết quả tốt./.