Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 20 năm 2020 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Ngày đăng bài: 11/05/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng