Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 19 năm 2020 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Ngày đăng bài: 04/05/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng