Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 18 năm 2020 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

Ngày đăng bài: 28/04/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng