Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 4 năm 2020

Ngày đăng bài: 24/04/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp lệ kỳ tháng 4 năm 2020. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch HĐND huyện, tham dự cuộc họp còn có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Trong tháng 4 năm 2020, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã thực hiện được nhiều nội dung công việc quan trọng. Cụ thể như sau:

Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15- HĐND huyện khóa XI (kỳ họp giữa năm 2020); xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp công dân năm 2020; báo cáo kết quả khảo sát về công tác phòng, chống ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 tại các xã trên địa bàn huyện; khảo sát thực tế tại 08 đơn vị trường học trên địa bàn huyện (01 trường Mầm Non, 04 trường Tiểu học và 03 trường Trung học cơ sở) và làm việc với Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện trong việc vệ sinh phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virút Covid 19 chuẩn bị cho việc học sinh đi học trở lại; tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND và UBND xã Phong Nẫm sau khi sáp nhập;  ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Long, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Thành nhiệm kỳ 2016-2021; tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân (kỳ họp bất thường) ở các xã: Châu Bình, Thạnh Phú Đông, Phước Long, Thuận Điền, Phong Nẫm và hướng dẫn xã Thuận Điền, Phong Nẫm, Sơn Phú chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND xã (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 5 năm 2020: Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 theo đúng qui định; Tham dự tiếp công dân theo định kỳ tháng 5 năm 2020; tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân (Kỳ họp bất thường) ở một số xã có biến động về công tác cán bộ; triển khai kế hoạch đối thoại trực tiếp công dân năm 2020; Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020; Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự tại các xã: Hưng Lễ, Bình Hòa, Châu Hòa và Hưng Nhượng; Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát đối với Ủy ban nhân dân các xã: Mỹ Thạnh, Châu Bình, Thuận Điền, Hưng Lễ để nắm thông tin, tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế tập thể và thực hiện Chương trình Đồng khởi, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, giám sát Phòng Tài chính- kế hoạch huyện theo kế hoạch giám sát năm 2020./.