Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm – huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ họp lần thứ hai (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 24/04/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Ngọc Diệu

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2020, HĐND xã Phong Nẫm tổ chức kỳ họp lần thứ 2 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước xã sau khi được sáp nhập xã theo chủ trương của Trung ương. Tham dự kỳ họp có đầy đủ các đại biểu HĐND xã. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết./.