Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm) 2020 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 21/04/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2020) Hội đồng nhân dân huyện. Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Văn Bé Sáu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo Phòng Tư Pháp; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, thảo luận thông qua 05 Nghị quyết:

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020.

3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân, thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019.

5.  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần 13 -Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (nếu có).

Về thời gian tổ chức kỳ họp: Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức trong 2 ngày, trong đó: 01 ngày họp các Tổ thảo luận các nội dung kỳ họp, (dự kiến từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020) và 1 ngày họp phiên toàn thể tại hội trường (dự kiến vào ngày 05/6/2020)./.