Hội đồng nhân dân xã Thuận Điền – huyện Giồng Trôm tổ chức Kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 21/04/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2020, HĐND xã tổ chức kỳ họp lần thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp bất thường) thực hiện quy trình, miễn nhiệm và bầu lại các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu có thay đổi sau Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự: Có 22/23 đại biểu HĐND xã.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Ngọc Diệu

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân xã xem xét, miễn nhiệm và biểu quyết bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND xã; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.