Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 17 năm 2020 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Ngày đăng bài: 20/04/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng