Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 16 năm 2020 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

Ngày đăng bài: 16/04/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng