Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 15 năm 2020 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Ngày đăng bài: 06/04/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng