Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tuần 14 năm 2020 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Ngày đăng bài: 30/03/2020 | Tác giả: Phó Chánh Văn phòng