Hội đồng nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 25/03/2020 | Tác giả: Long Hà

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND xã Tân Mỹ (ảnh: Long Hà)

Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Tân Mỹ tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016 -2021, xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ.

 Tham dự họp có: Ban Pháp chế HĐND huyện; Bí thư Huyện đoàn; đại diện Ủy ban MTTQ và 20/24 đại biểu HĐND xã.

Các đại biểu thống nhất 100% bầu bổ sung ông Võ Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND xã với tỷ lệ phiếu đạt trên 95%./.