Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 3 năm 2020

Ngày đăng bài: 25/03/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp lệ kỳ tháng 3 năm 2020. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch HĐND huyện, tham dự cuộc họp còn có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Ngọc Diệu)

Trong tháng 3 năm 2020, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã thực hiện được nhiều nội dung công việc quan trọng, đúng trọng tâm, đúng trình tự và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Tham dự kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Phong Nẫm; Tổ chức họp giao ban quí I/2020 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; Triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2020; Ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm, nhiệm kỳ 2016-2021; Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lợi Thạnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Khảo sát tình hình ảnh hưởng hạn mặt tại các xã: Hưng Phong, Tân Hào, Hưng Nhượng, Bình Thành, Phong Nẫm và Lương Hòa; gửi văn bản đến từng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đăng ký địa điểm, nội dung , thời gian tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2020 đã có 5/5 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đăng ký; tham dự kỳ họp bất thường HĐND các xã:Tân Hào, Châu Bình; Tham dự cùng Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, lĩnh vực phát triển công nghiệp tại cụm công nghiệp Phong Nẫm.

Về hoạt động hai Ban của Hội đồng nhân dân: Hai Ban HĐND huyện duy trì hoạt động theo luật định. Triển khai kế hoạch giám sát của 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020. Bên cạnh còn tham dự các hoạt động khác do Thường trực phân công; Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - xã hội-HĐND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa - xã hội sau giám sát tình hình hoạt động và chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Giồng Trôm và tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virút Covid 19 trên địa bàn huyện.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 4 năm 2020: Tham dự tiếp công dân theo định kỳ tháng 4 năm 2020; tổ chức họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15- HĐND huyện khóa XI (kỳ họp giữa năm 2020); xây dựng và triển khai kế hoạch đối thoại trực tiếp công dân năm 2020; xây dựng kế hoạch khảo sát Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện và một số trường học trên địa bàn huyện trong việc vệ sinh phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virút Covid 19 chuẩn bị cho việc học sinh đi học trở lại; Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự một số đơn vị trên địa bàn huyện; hướng dẫn, trao đổi hoạt động đối với Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm sau sáp nhập.

Ban Kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát một số xã, doanh nghiệp, các hợp tác xã trước khi đi vào giám sát phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

Cũng tại phiên họp này Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về Tờ trình số 904/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt phương án phân bổ tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang thu chuyển nguồn cho ngân sách năm 2020 và chi ngân sách năm 2020 và Tờ trình số 984/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách xã Phong Nẫm, thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 12 năm 2020./.