Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm khảo sát công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2020

Ngày đăng bài: 24/03/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Ngày 11, 18 và 19 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn tại các xã: Hưng Phong, Tân Hào, Hưng Nhượng, Bình Thành, Lương Hòa và xã Phong Nẫm. Tham gia đoàn: Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.

Qua khảo sát các xã, Đoàn ghi nhận: Công tác chỉ đạo, điều hành UBND xã có quan tâm quan tâm, tích cực vận động các nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn; thực hiện tốt việc vận chuyển, tiếp nhận các nguồn nước từ các nơi tài trợ, bố trí các điểm cấp nước ngọt và phân phối cho dân; việc trữ ngọt trong mương vườn không hiệu quả, lượng nước trữ tại các hộ gia đình không nhiều, người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, không có nước tưới nguy cơ chết cây; đối với vật nuôi phải xuất chuồng sớm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế người dân.  

Kết thúc khảo sát ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị: Tiếp tục quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình xâm nhập mặn để người dân biết, chủ động ứng phó và thích nghi với hạn mặn, giới thiệu và nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi thích ứng hạn mặn đến người dân. Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ vận động cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân, quản lý và phân phối nguồn nước ngọt đến tất cả người dân nhất là các hộ nghèo, chính sách khó khăn, neo đơn, tàn tật. Các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi phù hợp trong điều kiện hạn mặn bảo vệ tốt cho sản xuất./.