Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý I năm 2020

Ngày đăng bài: 20/03/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Ngọc Diệu)

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp giao ban quý I/2020 để kiểm điểm công tác quý I do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Tham dự: Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 19/21 xã, thị trấn.

Trong quý I năm 2020, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã thực hiện: Tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường)- Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn quí IV/2019; cho ý kiến về phương án phân bổ tăng thu năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020; có văn bản chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phong Nẫm và hỗ trợ xã tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm, nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi sáp nhập xã Phong Mỹ vào xã Phong Nẫm.

Hoạt động giám sát: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giám sát năm 2020; triển khai kế hoạch giám sát của HĐND huyện về thực hiện công tác thi hành án dân sự; đại biểu HĐND huyện đăng ký nội dung, địa điểm đối thoại trực tiếp công dân năm 2020. Thường trực HĐND huyện tổ chức khảo sát công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô 2019-2020.

Bên cạnh đó Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã phản ảnh tình hình hoạt động của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn; về nhân sự các chức danh chủ chốt do HĐND bầu tại địa phương có sự thay đổi phải tổ chức kỳ họp bất thường,…Các ý kiến được ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu, giải trình.

Kết thúc cuộc họp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số công việc trong thời gian tới cụ thể như sau:

Đối với những xã có thay đổi nhân sự chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp bất thường đảm bảo đúng qui định pháp luật và chuẩn bị chu đáo kỳ họp giữa năm đảm bảo đúng luật và nâng lên về chất lượng, trong đó quan tâm công tác thẩm tra, chất vấn và trả lời chất vấn. Sau kỳ họp HĐND tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, việc tuân thủ pháp luật theo chương trình giám sát của HĐND. Quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để có kiến nghị kịp thời đối với những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương, đồng thời chú trọng thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND đúng luật định./.