Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam giám sát Ủy ban nhân dân xã Tân Hội

Ngày đăng bài: 20/03/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Đoàn giám sát chuyên đề vừa có buổi giám sát công tác nhà nước quản lý về bảo vệ môi trường tại xã Tân Hội, cùng đi với đoàn còn có các đồng chí là thành viên của Đoàn, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Hội.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Kim Gọn)

Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Thời gian qua, UBND xã Tân Hội đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ môi trường; quan tâm phối hợp với các đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường 167 cuộc, có 3.085 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, xã thành lập Tổ Kiểm tra môi trường để thực hiện việc kiểm tra môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn; tổ chức thu gom rác thải và vận chuyển rác thải chợ về nơi quy định; hỗ trợ 162/162 cơ sở chăn nuôi xây dựng hệ thống xử lý chất thải; 32 cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt 91,4%; Trong công tác kiểm tra, Tổ kiểm tra môi trường xã, ấp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường. Vì vậy cảnh quan, môi trường trên địa bàn xã Tân Hội từng bước được cải thiện, ý thức của nhân dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã vẫn còn những hạn chế sau: Công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện nhưng chưa sâu rộng; công tác kiểm tra được thực hiện, tuy nhiên chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, chưa thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Tư, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của chính quyền, đoàn thể xã, ấp trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động người dân tiến hành thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, hạn chế rác thải nhựa; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ quan, các trang trại, hộ gia đình trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân xã, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và chuyển các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết./.