Huyện Mỏ Cày Nam: Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 18/03/2020 | Tác giả: Kim Gọn

Chủ tọa kỳ họp (ảnh: Kim Gọn)

Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự kỳ họp: Có 32/36 đại biểu Hội đồng nhân dân; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Tại kỳ họp này, đại biểu cho ý kiến và thống nhất biểu thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng huyện Mỏ Cày Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Võ Thị Diệu Linh./.