Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 18/03/2020 | Tác giả: Ngọc Như

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 (Ảnh: Ngọc Như)

Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Lách, tỉnh bến Tre đến năm 2030. Chủ trì phiên họp đồng chí Phạm Hoàng Hiệp – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Thường trực Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Tại kỳ họp, HĐND huyện Chợ Lách thông qua Tờ trình về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Lách đến năm 2030. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xem xét cho ý kiến và biểu quyết thống nhất 100%./.