Ba Tri: Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 17/01/2020 | Tác giả: Long Hà

Quang cảnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 (ảnh: Long Hà)

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Thường trực HĐND huyện Ba Tri đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự họp có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện; UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 14, đại biểu đánh giá khá tốt từ công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ hậu cần trong thời gian kỳ họp diễn ra góp phần tạo nên sự thành công của kỳ họp.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỳ họp vẫn còn một số hạn chế:  Một số báo cáo của UBND huyện gửi chậm so với thời gian quy định. Chất lượng một số báo cáo của UBND huyện chưa cao, chưa đánh giá, nhận xét được một cách tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, đánh giá còn mang tính chung chung, thiếu tính khái quát toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội,… một số đại biểu HĐND huyện thiếu tính chủ động và tham gia thảo luận đặt vấn đề còn hạn chế.

Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện và các thành viên tiếp tục phát huy những mặt làm được và đút kết kinh nghiệm từ những hạn chế, thiếu sót để chuẩn bị tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới ngày càng tốt hơn./.