Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 06/01/2020 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh đối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách và huyện Ba Tri. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn khảo sát có một số thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn khảo sát mô hình trữ ngọt cục bộ tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (ảnh: Mộng Ni)

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019-2020: Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong thời gian tới, mực nước thượng nguồn sông Mê Kông xuống thấp, dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng đầu mùa khô 2019-2020 tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-45%. Từ nửa cuối tháng 12 năm 2019 đến tháng 02 năm 2020 xảy ra hạn mặn gay gắt ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre.

Tại Bến Tre, từ ngày 25-26 tháng 12 năm 2019 diễn biến biên độ mặn tại sông Cửa Đại (huyện Bình Đại) là 20,7‰; Giao Hòa là 1‰; Long Hòa là 0,7‰. Diễn biến độ mặn tại sông Hàm Luông: cống Sơn Đốc là 10,6‰; Phú Khánh là 9,8‰; Vàm Cái Quao là 6,8‰; Vàm Thủ Cửu là 6,5‰; Hương Mỹ là 4,4‰; Vàm Thom là 0,3‰; Tân Thiềng, Vĩnh Bình là 0,1‰.

Biên độ mặn 1‰ vào sâu từ cửa sông 45 km (cửa Đại), 65 km (cửa Hàm Luông) và 53 km (cửa Cổ Chiên). Biên độ mặn 4‰ vào sâu từ cửa sông 35 km (cửa Đại), 52 km (cửa Hàm Luông) và 42 km (cửa Cổ Chiên). Vụ Đông Xuân 2019-2020, mặn xâm nhập sâu, kéo dài sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của tỉnh.

Về triển khai thực hiện công tác phòng, chống hạn, mặn vụ Đông Xuân 2019-2020: Qua khảo sát, Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã biết được sớm tình hình hạn, mặn trong vụ Đông Xuân năm 2019-2020, có kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đang tập trung lãnh, chỉ đạo khá quyết liệt. Cơ quan báo, đài đã vào cuộc, các nguồn đầu tư kể cả nguồn nhân lực cũng được huy động cho công tác phòng, chống hạn, mặn; phần lớn nhân dân nhận thức tốt và tích cực tham gia phòng, chống hạn, mặn; nhiều mô hình thích ứng hạn, mặn được phổ biến, áp dụng bước đầu mang lại hiệu quả khá tốt.

Đoàn khảo sát làm việc với các sở, ngành và huyện Ba Tri (ảnh: Mộng Ni)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống hạn, mặn cũng còn một số hạn chế như tuy đã biết sớm tình hình xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2019-2020 nhưng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn sản xuất chưa được thực hiện tốt, vùng trọng điểm lúa của tỉnh nông dân đã xuống giống hơn 2.000 ha lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, điển hình như huyện Ba Tri, đây là thiệt hại đã biết trước nhưng không phòng, tránh được. Việc thực hiện quan trắc biết được diễn biến độ mặn xâm nhập vào nội đồng và được dự báo từng 02 ngày qua nhiều kênh thông tin, tuy nhiên đây còn là dạng thông báo diễn biến mặn hơn là dự báo, do vậy hiệu quả phòng, chống hạn, mặn mang lại chưa cao. Cấp nước cho sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa được quan tâm thỏa đáng để xảy ra việc cấp nước chất lượng kém cho khu công nghiệp, đã gây ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa, nếu không quan tâm đúng mức sẽ tạo hình ảnh không tốt trong việc kêu gọi đầu tư vào Bến Tre.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách kết luận: Để công tác phòng, chống hạn, mặn vụ Đông Xuân 2019-2020 đạt kết quả tốt, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố cần quan tâm hơn nữa một số nhiệm vụ, giải pháp: cơ quan thông tin đại chúng như báo, đài tăng cường dung lượng, thời lượng thông tin để thông báo diễn biến của hạn, mặn, giới thiệu kịp thời những mô hình thích ứng hạn, mặn tốt cho cộng đồng áp dụng.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống hạn, mặn và huy động các nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài địa phương hỗ trợ khó khăn cho vùng bị thiệt hại do hạn, mặn.

Kiểm tra, kịp thời duy tu, nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng, phát huy tốt hiệu quả hệ thống tưới tiêu, ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ tốt cho sản xuất, dân sinh. Các công trình thủy nông đầu mối phải đảm bảo ngăn mặn tốt và vận hành điều tiết nước linh hoạt cho yêu cầu ngăn mặn, chống úng và giải tỏa ô nhiễm môi trường trong nội đồng.

Hướng dẫn nông dân đầu tư công trình trữ ngọt cục bộ, hệ thống tưới tiết kiệm nước, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi hợp lý trong điều kiện bị xâm nhập mặn, bảo vệ tốt cho sản xuất. Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật xử lý nước theo quy mô gia đình (xử lý hữu cơ, vi sinh) tạo nguồn nước sạch hợp vệ sinh tự phục vụ nước sinh hoạt trong nông thôn.

Huy động tổng lực cả hệ thống cấp nước gồm: Công ty Cổ  phần Cấp thoát nước Bến Tre, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, doanh nghiệp và dịch vụ cấp nước tư nhân điều hòa trong một hệ thống phân phối nước sinh hoạt phục vụ tốt cho dân sinh nông thôn trong điều kiện cấp thiết.

Huy động mọi nguồn lực đảm bảo nhu cầu nước cho sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trong mọi tình huống, ưu tiên đảm bảo yêu cầu nước cho dân sinh đô thị, quản lý tốt chất lượng nước, ổn định thị trường dịch vụ cấp nước sạch.

Đảm bảo nguồn tài chính, năng lượng điện và các nguồn lực cần thiết khác cho yêu cầu phòng, chống hạn, mặn. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống tốt dịch bệnh mùa khô năm 2019-2020, đảm bảo an toàn nguồn nước tại các bệnh viện, trung tâm y tế, dịch vụ khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe trong tỉnh.

Bến Tre cần trang bị hệ thống cảnh báo mặn dài hạn hơn để giúp cho công đồng sớm nhận biết tình hình hạn, mặn, đánh giá được tính chất hạn, mặn để thích ứng, ứng phó tốt với hạn, mặn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn, mặn theo yêu cầu tại Kế hoạch số 4741/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Riêng các huyện trọng điểm lúa như Ba Tri, Giồng Trôm xem xét cần có khuyến nghị hợp lý giúp nông dân giảm thiệt hại cho sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 bị xâm nhập mặn./.

Các tin khác