Thạnh Phú: Ghi nhận những vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 03/01/2020 | Tác giả: Lê Trung

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Thạnh Phú (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) diễn ra trong không khí dân chủ và trách nhiệm. Phiên họp toàn thể tại hội trường thực hiện trong ngày 26 - 27 tháng 12 năm 2019 dưới sự hiện diện của trên 120 đại biểu gồm: đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Thạnh Phú); 32/33 đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo UBMTTQVN, các cơ quan, ban ngành huyện; các đơn vị ngành tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Thường trực HĐND 18/18 xã, thị trấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Bé thảo luận về công tác quản lý và xử lý tình trạng vi phạm rừng (Ảnh: Văn phòng cung cấp)

Kỳ họp đã tập trung xem xét trên 30 nội dung báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các cơ quan tư pháp huyện, trong đó có nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản và thực thi pháp luật ở địa phương.

Kỳ họp thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trong thảo luận, chất vấn  và xem xét, quyết định các vấn đề trình ra kỳ họp. Tổng số 9 ý kiến của đại biểu HĐND và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đi sâu phân tích, bày tỏ chính kiến về tình hình và kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2019; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

Các vấn đề được tập trung thảo luận chủ yếu là tình hình quản lý phát triển sản xuất theo quy hoạch, trong đó có việc nuôi tôm biển trong vùng dự án ngọt hóa 418; việc phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc và khắc phục nguy cơ xâm nhập mặn năm 2020; công tác quản lý và xử lý tình trạng vi phạm rừng; việc quản lý quy hoạch sử dụng đất trồng lúa và một số vấn đề trên lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng như điện, nước sạch, hệ thống vận tại công cộng bằng phương tiện xe buýt ở địa phương.

Kỳ họp có 3 ý kiến chất vấn, trong đó 2 ý kiến chất vấn UBND huyện về trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án công trình xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và việc khắc phục các trường hợp sai sót qua đo đạt dự án Vlap; 1 ý kiến chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân huyện về trách nhiệm xử lý các trường hợp án hủy, án sửa và án tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Các ý kiến chất vấn được lãnh đạo UBND huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện giải trình cụ thể với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, trong đó có việc cam kết khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đại biểu HĐND huyện quan tâm. Một số ý kiến đã tham gia tuy vấn, phân tích thêm vấn đề, giúp UBND và Chánh án Tòa án nhân dân huyện định hướng xử lý, giải quyết và thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với ông Võ Văn Tiền, nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (do chuyển công tác), đồng thời bầu bổ sung ông Trần Văn Lược, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Thơ chất vấn UBND huyện về tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và việc khắc phục các trường hợp sai sót qua đo đạt dự án Vlap (Ảnh: Văn phòng cung cấp)

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành 14 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết đề nghị công nhận xã Giao Thạnh, huyện hạnh Phú đạt chuẩn đô thị loại V; các Nghị quyết liên quan đến tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản và nhân sự Ủy viên UBND huyện.

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp; nhắc nhở đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đại biểu dân cử trong giám sát việc tổ chức thực hiện những cam kết tại kỳ họp. Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND đã thống nhất thông qua nhằm sớm hiện thực hóa Nghị quyết HĐND vào thực tế đời sống cử tri./.