Hội đồng nhân dân xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức kỳ họp cuối năm 2019

Ngày đăng bài: 31/12/2019 | Tác giả: Kim Gọn

Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp (ảnh Kim Gọn)

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Thành Thới A, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp toàn thể, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối năm 2019. Tham dự phiên họp có: 4/5 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã Thành Thới A, Thành Thới B; các ban, ngành, đoàn thể xã; đại diện cử tri các ấp và 27/28 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Tại kỳ họp này đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua 05 nghị quyết: về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách xã năm 2020; phân bổ dự toán ngân sách xã Thành Thới A năm 2020; về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Thành Thới A năm 2020; xây dựng nông thôn mới năm 2020./.