Hội đồng nhân dân thị trấn Ba Tri - huyện Ba Tri tổ chức kỳ họp thứ 09, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 31/12/2019 | Tác giả: Long Hà

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân Thị trấn Ba Tri tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 -2021, đây là kỳ họp lệ kỳ nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết HĐND năm 2019. Tham dự họp có: ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Tri, Thường trực Đảng ủy UBND; các cơ quan ban ngành, đoàn thể xã và Bí thư Chi bộ, Trưởng các khu phố - ấp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 09, HĐND Thị trấn Ba Tri ( ảnh: Long Hà)

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND Thị trấn đã thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua 03 nghị quyết:

          1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thị trấn Ba Tri trong năm 2020.

          2. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2020.

          3. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp HĐND Thị trấn Ba Tri năm 2020./.