Ba Tri: Triển khai chương trình giám sát năm 2020

Ngày đăng bài: 31/12/2019 | Tác giả: Long Hà

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp để thảo luận kế hoạch tổ chức khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Long Hà)

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát 06 cuộc tại 06 đơn vị: xã Tân Mỹ, xã Bảo Thuận, xã Phú Lễ, xã Mỹ Hòa, xã Tân Thủy, xã Vĩnh An.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát 09 cuộc tại: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, , Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Chợ Ba Tri, Ban Quản lý dự án, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, xã Bảo Thạnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát 06 cuộc tại: Quân sự huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện./.