Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức kỳ họp thứ 11, Khóa XI (kỳ họp cuối năm 2019)

Ngày đăng bài: 26/12/2019 | Tác giả: Ngọc Như

Chủ tọa kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, Khóa XI (Ảnh: Ngọc Như)

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI được tổ chức trong 2 ngày: 01 ngày họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp (ngày 04 tháng 12 năm 2019), 01 ngày họp toàn thể tại hội trường (ngày 19 tháng 12 năm 2019) dưới sự chủ trì của Chủ toạ kỳ họp gồm các ông: Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự kỳ họp còn có:

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Chợ Lách:

- Ông Trần Văn Đém – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

- Bà Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng ủy xã Tân Thiềng.

Đại biểu huyện:

- Ông Lê Văn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

- Ông Phạm Anh Linh -  Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ông Huỳnh Văn Quyền -  Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

Đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể; đại diện các cơ quan cấp trên đóng trên địa bàn huyện và 26/31 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (vắng 05 đại biểu có lý do), đại diện thường trực Hội đồng nhân dân 11/11 xã, thị trấn và 11/11 đại diện cử tri các xã, thị trấn.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và thông qua 14 Nghị quyết. Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ các phiên họp theo kế hoạch và thành công tốt đẹp./.