Giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm; sử dụng các nguồn thu và tuyển dụng giáo viên trong trường học

Ngày đăng bài: 26/12/2019 | Tác giả: Lê Trung

Lãnh đạo Trường THCS Tân Phong giải trình ý kiến của Đoàn giám sát (Ảnh: Lê Dẫn)

Đoàn giám sát HĐND huyện Thạnh Phú tổ chức giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm; sử dụng các nguồn thu và tuyển dụng giáo viên trong trường học tại địa bàn huyện. Hoạt động giám sát tiến hành vào hạ tuần tháng 11 năm 2019 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Qua khảo sát tại các trường THCS, Tiểu học Tân Phong, Thị trấn Thạnh Phú, An Qui và làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đoàn ghi nhận những vấn đề chủ yếu như:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về quản lý dạy thêm, học thêm; tổ chức cấp giấy phép cho 11 trường THCS dạy thêm trong nhà trường gồm: An Nhơn, Phú Khánh, An Điền, An Thuận, Mỹ An, Tân Phong, Thạnh Hải, Thạnh Phong, thị trấn Thạnh Phú, Trần Thị Tiết và Bình Thạnh. Trên địa bàn còn có 9 cơ sở dạy thêm, học thêm được cấp phép đúng quy trình, thủ tục theo hướng dẫn. Từ ngày 09 tháng 10 năm 2019, huyện đã dừng cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường (theo Công văn sổ 5018/UBND-KGVX ngày 09 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); thành lập Đoàn công tác tổ chức kiểm tra 100% các cơ sở dạy thêm, hầu hết đều hoạt động đúng quy định.

Đơn vị đã chỉ đạo thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Mức thu học phí được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh; thực hiện các bước triển khai thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019­-2020 theo các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các khoản thu trong nhà trường được thực hiện theo văn bản số 1016/SGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh công tác thu, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2019-2020. Các khoản thu đóng góp, nhà trường có thống nhất với Hội Phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, có mở sổ sách theo dõi thu-chi, sử dụng và công khai theo quy định.

Công tác tuyển dụng giáo viên được thực hiện tốt theo Công văn số 2251/UBND-VHXH ngày 05 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019; phối hợp Phòng Nội vụ giúp UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức cho 29 trường (mầm non: 14, tiểu học: 11, THCS: 4). Kết quả, 14/14 trường mầm non-mẫu giáo tuyển dụng được 36/44 biên chế; 11/11 trường tiểu học tuyển dụng được 24/27 biên chế; 4/4 trường THCS tuyển được 7/7 biên chế. Qua phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm tra và qua công tác thanh tra của Sở Nội vụ tỉnh đã đánh giá công tác tuyển dụng được thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn và kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, các công tác trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể:

Việc thông tin, truyên truyền, phổ biến các quy định và văn bản có liên quan về dạy thêm, học thêm chưa được sâu rộng trong phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân; công tác kiểm tra chủ yếu thực hiện trong nhà trường và các cơ sở được cấp phép, chưa quan tâm kiểm tra việc dạy thêm trong giáo viên; chưa phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương trong kiểm tra, quản lý địa bàn; nhiều trường hợp giáo viên dạy thêm tại nhà không đúng quy định chưa phát hiện kịp thời để chấn chỉnh (chủ yếu địa bàn thị trấn Thạnh Phú); một số cơ sở được cấp phép dạy thêm chưa bảo đảm giờ giấc tan học vào buổi tối (thường đến 21 giờ) ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh trên đường về nhà; hầu hết các cơ sở chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Một số trường phát sinh các trường hợp vận động thu tiền phụ huynh học sinh chưa đúng quy trình như: giáo viên thu hộ tiền tham gia mua Bảo hiểm tự nguyện của học sinh; thu quỹ lớp đầu năm học và các khoản thu xã hội hóa; mức thu dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1-2 đối với các trường tiểu học chưa được hướng dẫn cụ thể để thống nhất; công tác thu học phí không dùng tiền mặt còn nhiều khó khăn do người dân chưa quen sử dụng tài khoản; một số trường chưa quan tâm xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm.

Thực hiện chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch (thiếu 11 biên chế), cụ thể: các trường mầm non - mẫu giáo thiếu 08; các trường tiểu học thiếu 3 (do thiếu nguồn đăng ký); công tác thiết lập hồ sơ theo quy trình tuyển dụng ở một số trường chưa khoa học, có nơi phát sinh dư luận về sự công tâm, minh bạch trong xét tuyển.

Qua giám sát, Đoàn giám sát khuyến nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện một số vấn đề chủ yếu như:

Tích cực tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan; chú trọng việc thông tin, truyên truyền, phổ biến các quy định sâu rộng trong phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân để thực hiện.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trong kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm của giáo viên; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong theo dõi nắm bắt thông tin, dư luận để kịp thời kiểm tra, xử lý, khắc phục các trường hợp giáo viên dạy thêm tại nhà không đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại các cơ sở có pháp nhân hoạt động để kịp thời chấn chỉnh khiếm khuyết, bảo đảm giờ giấc theo quy định; phối hợp các ngành có liên quan tác động các cơ sở thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước; nghiên cứu đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo về cơ chế ủy quyền cho địa phương những phần việc quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dạy ngoại ngữ do tỉnh cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng các nguồn thu trong nhà trường, không để phát sinh lạm thu và chi không theo quy định. Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét chỉ tiêu lộ trình thu học phí thông qua tài khoản phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Quan tâm nhắc nhở, hướng dẫn các trường có kế hoạch sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hoạt động thường niên từ ngân sách nhà nước phân bổ.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 trong các trường học, chú trọng các yêu cầu về chỉ tiêu, chất lượng, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục, không để phát sinh dư luận hoặc khiếu kiện trong xét tuyển./.