Ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phú Túc huyện Châu Thành sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, Khóa XI

Ngày đăng bài: 24/12/2019 | Tác giả: Minh Triết

Thực hiện nghĩa vụ tiếp xúc cử tri theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Bí thư Đảng  ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các phòng ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Túc và 40 cử tri xã Phú Túc.

Ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc (ảnh: Minh Triết)

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo cử tri về thời gian, diễn biến và kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. Theo đó, Kỳ họp thứ 14 đã ban hành 31 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội và và nhân sự của UBND tỉnh.

Kỳ họp dành một buổi để thảo luận những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Thực trạng và giải pháp xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải pháp phòng chống hạn mặn và phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020; giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Bến Tre; công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; việc sáp nhập các đơn vị hành chính ở cơ sở, các cơ quan hành chính, tiến độ thực hiện và vấn đề sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, thực hiện các chính sách giải quyết cán bộ dôi dư để tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp năm 2020; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2019 và các giải pháp chủ yếu phòng ngừa, đấu tranh, bảo vệ an ninh trật tự năm 2020.

 Phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng được thực hiện trọn một buổi, kết quả HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa IX, làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn về các vấn đề bức xúc được đại biểu và cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Quang Triệu đã thông tin về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri xã Phú Túc trước Kỳ họp thứ 14 của UBND tỉnh. Theo đó, đối với kiến nghị “có chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế đối với những người từng phục vụ trong ngành Công an theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ”, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau: Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 14, Chương IV, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, thì người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ chỉ đạo ngành chức năng kiến nghị đến các cơ quan Trung ương xem xét, có ý kiến.

Đối với việc xây dựng lại lưới tọa độ trên địa bàn xã để giải quyết nhu cầu đo đạc đất đai của người dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành đang xây dựng và đo bổ sung lưới tọa độ phục vụ đo đạc phục vụ giải quyết các đơn yêu cầu đo đạc của người dân.

Về việc chấn chỉnh việc gắn biển số xe mô tô, xe máy đúng theo quy định, để có thể truy cứu trách nhiệm người điều khiển phương tiện trong trường hợp gây ra tai nạn, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả một số giải pháp để quản lý chặt chẽ vấn đề trên như sau: thông qua công tác đăng ký xe và các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tuyên truyền các quy định có liên quan đối với việc sử dụng và lắp biển số xe mô tô, nhất là đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên (học sinh, sinh viên, công nhân,…), góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, không đúng quy định về gắn, sử dụng biển số xe mô tô, xe máy;…

Ông đã thông tin về tình hình, diễn biến nghiêm trọng của hạn mặn, kêu gọi bà con lưu ý trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu; đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri kịp thời./.