Mỏ Cày Nam: Khai mạc Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Ngày đăng bài: 18/12/2019 | Tác giả: Kim Gọn

Chủ tọa kỳ họp (ảnh: Kim Gọn)

Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khai mạc Kỳ họp thứ 12, kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2019, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự kỳ họp có: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện,  UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 32/37 đại biểu HĐND huyện; các thành viên UBND huyện; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND và đại diện cử tri các xã, thị trấn.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét và cho ý kiến các báo cáo của UBND huyện, cơ quan bảo vệ pháp luật; các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, những kiến nghị, đề xuất với HĐND huyện, UBND huyện, đại biểu HĐND huyện và công tác cán bộ.

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện xem xét biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội huyện./.