Ba Tri: Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 16/12/2019 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khai mạc kỳ họp thứ 14 để tổng kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong năm 2019 và thảo luận, thông qua kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và ý kiến về công tác cán bộ.

Tham dự kỳ họp có 39/40 đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Ủy ban MTTQ huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện và 24 xã, thị trấn.

Ngoài ra, kỳ họp còn vinh dự đoán tiếp đại biểu HĐND tỉnh ông Nguyễn Văn Chính – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đến tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp ( ảnh: Long Hà)

Tại kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện sẽ thảo luận và thông qua 10 Nghị quyết và thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến trọng tâm, có chất lượng và cho ý kiến biểu quyết dự thảo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân sát, đúng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.