Hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách năm 2019

Ngày đăng bài: 11/12/2019 | Tác giả: Trần Nhựt

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Chương trình số 823/CTr-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về hoạt động giám sát của Ban kinh tế - ngân sách năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách,

Trong năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách tiến hành giám sát, khảo sát 13 nội dung đối với các sở, ngành tỉnh và các địa phương:

Trước tình hình dịch bệnh trên heo diễn ra trên diện rộng, Ban tiến hành khảo sát về tình hình dịch bệnh trên heo tại huyện Mỏ Cày Nam. Qua khảo sát, tình hình dịch bệnh trên heo diễn ra trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam như sau: có 03 ổ dịch lở mồm long móng, với tổng số heo mắc bệnh là 55 con; có 148 con có dấu hiệu lâm sàng nghi bệnh tai xanh; và chưa phát hiện trường hợp bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ban khuyến nghị đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đối với người dân, nhất là người chăn nuôi về những nguy hại của việc phát sinh dịch bệnh và tầm quan trọng, tính cấp bách buộc phải thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Vận động người dân tự giác khai báo dịch bệnh, không vứt gia súc bị bệnh, chết ra kênh rạch, môi trường xung quanh làm phát tán dịch bệnh; hướng dẫn người dân thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý triệt để mầm bệnh nhằm tránh lây lan dịch bệnh; về lâu dài, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về giống, thức ăn, thuốc chăn nuôi thú y,... Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững.

Qua ý kiến phản ánh của cử tri tại buổi tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban tiến hành khảo sát tình trạng ngập úng khu vực xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri và có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri và Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ. Qua khảo sát, Đoàn khảo sát xác định nguyên nhân ngập úng khu vực xã Tân Mỹ là do xã Tân Mỹ ở vị trí đầu nguồn, có địa hình trũng thấp; hệ thống kênh trục bị lạng lấp, gây nghẹt dòng chảy; cùng lúc hai cống Nhà Thờ và cống Vàm Hồ lấy nước vào với lưu lượng lớn nên nước tràn lên đồng gây ngập úng. Về giải pháp lâu dài, Đoàn khảo sát kiến nghị: Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát hỗ trợ giúp xã Tân Mỹ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chống úng cục bộ cho cánh đồng nhằm chủ động hơn cho sản xuất; Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ vận động Nhân dân đóng góp mặt bằng, thực hiện nạo vét khai thông hệ thống thủy lợi nội đồng khi có vốn đầu tư của trên; Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri hỗ trợ giúp chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu canh tác phù hợp hiệu quả.

Giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, thành phố Bến Tre; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính về công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: có giải pháp cấp bách xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác các huyện và thành phố Bến Tre, giải tỏa ô nhiễm môi trường các khu dân cư và nhiều khu vực khác; đồng thời, có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn; phân loại xử lý rác, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường; có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định pháp luật và đầu cơ đất; Ban hành quy trình quản lý xây dựng khu nhà ở đô thị theo quy mô nhỏ nhằm đảm bảo xây dựng theo đúng quy định pháp luật và đúng định hướng xây dựng phát triển đô thị.

Giám sát Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về hiệu quả quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp chi cho khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2018. Giai đoạn 2015 - 2018, đã tổ chức quản lý, triển khai 68 nhiệm vụ khoa học – công nghệ các cấp, bao gồm: 07 dự án cấp Nhà nước, 53 cấp tỉnh và 8 cấp cơ sở trên các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp, sinh học, công nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường. Các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ đảm bảo về các mặt: hiệu quả khoa học, hiệu quả kinh tế - xã hội và tính ứng dụng thực tiễn cao đã tạo ra khối lượng khoa học ứng dụng lớn để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết thúc giám sát, Ban có một số kiến nghị như sau: Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Nhanh chóng nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng những thành quả nghiên cứu khoa học – công nghệ vào sản xuất, đời sống để khoa học – công nghệ phải thật sự làm then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển công nghệ cao; chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Giám sát về việc triển khai, thực hiện các dự án quan trọng có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Qua khảo sát thực tế 12 dự án, tổng vốn kế hoạch là 1.264,7 tỷ đồng, kết quả thực hiện đến thời điểm giám sát là 231,839 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,33%. Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị: các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để có khối lượng quyết toán; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục vận động, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; các Ban Quản lý dự án kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, kịp thời chi khối lượng theo tiến độ thi công công trình.

Khảo sát về việc thực hiện chính sách bảo vệ đất lúa, đất rừng trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghiêm quản lý quy hoạch sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013; tăng cường kiểm tra trách nhiệm công vụ trong quản lý sử dụng đất đai và quản lý bảo vệ rừng. Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên thanh kiểm tra xử lý nghiêm đối với những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai mục đích; khắc phục và từng bước ổn định trật tự quản lý đất đai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; phân định rõ ranh giới, cắm mốc quản lý các loại rừng để tránh trường hợp khai thác sử dụng rừng trái quy định pháp luật; có kế hoạch trồng và phát triển rừng đạt mục tiêu khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện thu phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP.

Khảo sát dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn huyện Châu Thành (ảnh: Mộng Ni)

Giám sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thu, chi phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019 đối với Sở Tài chính. Kết quả: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 ước đạt 4.983,729 tỷ đồng, đạt 131,7 so với dự toán trung ương và đạt 127,8% so với dự toán địa phương giao, tăng 33,3% so cùng kỳ. Ước tổng thu ngân sách địa phương được 10.563,782 tỷ đồng, đạt 113,66% so dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 là 9.845,624 tỷ đồng, đạt 102,04% dự toán. Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, quản lý không để thất thoát nguồn thu, kiềm chế kéo giảm nợ thuế và thu hồi nợ thuế; thanh tra, kiểm tra chống thất thoát thu ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp khai thác tốt các nguồn thu còn thất thoát lớn trong quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh tiến trình tự chủ hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và tinh giản bộ máy, tinh giảm biên chế giảm nhẹ gánh nặng ngân sách chi thường xuyên để dành chi đầu tư phát triển.

Giám sát về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả: tổng vốn đầu tư công năm 2019 là 3.140,067 tỷ đồng; đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, tổng nguồn vốn ngân sách được kéo dài kế hoạch từ năm 2018 sang năm 2019 là 958,632 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019 là 1.808.016 tỷ đồng, đạt 42,56% so kế hoạch năm; vốn được phép kéo dài từ năm 2018 sang năm 2019 đã thực hiện giải ngân 310,447 tỷ đồng, đạt 32,38%. Ban kinh tế - ngân sách lưu ý và kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan một số nội dung cần thực hiện như sau: Sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; các Ban Quản lý dự án kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, kịp thời chi khối lượng theo tiến độ thi công công trình; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, nhắc nhở các chủ đầu tư thực hiện quyết toán, tất toán công trình đã hoàn thành.

Giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019. Khu vực nông – lâm – thủy sản tăng trưởng 3,73%; diện tích, năng suất, sản lượng nông nghiệp – thủy sản ổn định, đạt kế hoạch và có tăng nhẹ so cùng kỳ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao sản xuất và hiệu quả. Ban kinh tế - ngân sách thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp mà Sở đề ra thực hiện trong năm 2020 trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn. Tuy nhiên, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị thêm một số nội dung sau: cần có giải pháp tốt hơn để quản lý dịch bênh tả lợn Châu Phi và có biện pháp tái đàn, khôi phục phát triển sản xuất; xử lý nghiêm và dứt điểm việc nuôi tôm biển ngoài vùng quy hoạch gây nhiễm mặn vùng ngọt hóa và hành vi đánh bắt thủy hải sản bằng ngư cụ cấm trên sông, trên biển với phương thức tận thu, tận diệt nguồn lợi thủy sản; quản lý chất lượng  nguồn vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và phát triển sản xuất; quản lý chất lượng cây giống cho sản xuất trong tỉnh và ngoài tỉnh; bảo vệ thương hiệu cây giống Cái Mơn.

Quang cảnh buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ảnh Mộng Ni)

Ngoài ra lãnh đạo Ban tham gia Đoàn Kiểm tra 770 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú, Bình Đại; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh và một số Sở về quy trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tham gia Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn huyện Ba Tri; tham gia Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Giồng Trôm; tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh như: về hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn; về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Tham gia các hoạt động phục vụ kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), thứ 11, thứ 12 (kỳ họp bất thường), thứ 13 (kỳ họp bất thường) và thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh như dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thẩm tra các nội dung được phân công, họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp, dự kỳ họp, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp. Tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh:

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 04 báo cáo và 25 dự thảo nghị quyết. Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 12 dự thảo nghị quyết về thông qua phương án đề xuất dự án đầu tư phát triển các khu đô thị và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 05 báo cáo, 22 dự thảo nghị quyết.

Bên cạnh đó, Ban còn giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách để có ý kiến tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hàng tháng như thông qua hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019; định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế; về danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; về việc thu hồi dự toán của Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ sung có mục tiêu cho các huyện và thành phố; ….

Ngoài ra, Ban tham dự các hội nghị khác trong và ngoài tỉnh: hội nghị “Tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân” tại thành phố Cần Thơ; dự lớp tập huấn “Kỹ năng giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai của Hội đồng nhân dân các cấp” tại tỉnh Lâm Đồng; dự hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 do Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức tại tỉnh Bến Tre; tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Kiên Giang; dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tại huyện Mỏ Cày Bắc; dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ tại tỉnh Hà Nam; dự hội nghị “bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục” tại tỉnh Đắk Lắk,...

Những mặt làm được và mặt chưa được                 

Đối chiếu chương trình công tác năm 2019, Ban đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra. Những bất cập, hạn chế phát hiện qua giám sát, Ban đều có ý kiến, kiến nghị đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện tốt hơn. Trong năm 2019, Ban tiến hành giám sát 09 chuyên đề giám sát trên các lĩnh vực: tài chính – ngân sách, đầu tư công, quản lý phát triển đô thị, quản lý sử dụng đất, môi trường. Khảo sát những nội dung cử tri bức xúc như: tình trạng ngập úng khu vực xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri; tình hình dịch bệnh trên heo tại huyện Mỏ Cày Nam; tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, khảo sát Ban có kiến nghị cụ thể được cơ quan thẩm quyền, ngành chức năng tiếp thu thực hiện rất tốt; những vấn đề bức xúc được sớm giải quyết đáp ứng được sự hài lòng của cử tri. Ngoài ra, Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công: giám sát phục vụ thẩm tra trước kỳ họp, giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh góp phần hoàn thành tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Tuy nhiên, trong công tác giám sát thẩm tra trước kỳ họp chưa đi sâu đánh giá tác động chính sách dự thảo nghị quyết do không có thời gian và nhân lực. Nguyên nhân là do Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tài liệu kỳ họp không đúng thời gian quy định, Ban không đủ thời gian để thẩm tra và do tính kiêm nhiệm của Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách; các ủy viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm nên một số ủy viên chưa sắp xếp được chuyên môn của cơ quan để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.

Chương trình công tác năm 2020 của Ban

Tham gia các hoạt động phục vụ kỳ họp lệ kỳ giữa năm và cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh như dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri, thẩm tra các nội dung được phân công, họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp, dự kỳ họp, dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp.

Thực hiện giám sát chuyên đề của Ban như: giám sát tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm; giám sát tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020; giám sát tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và năm 2020; giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm và năm 2020; giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát từ đầu nhiệm kỳ.

Ngoài ra lãnh đạo Ban tham gia hai đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về: giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, lĩnh vực phát triển công nghiệp; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

Các tin khác