Thông báo báo chí: Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 - ngày 2, phiên chất vấn và thông qua dự thảo nghị quyết

Ngày đăng bài: 07/12/2019 | Tác giả: Mộng Ni

Phiên chất vấn (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2019)

Phiên chất vấn có 07 câu hỏi của 06 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Ông Đặng Ngọc Anh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các tiêu chí thu nhập, giao thông nông thôn, môi trường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của 25 xã đạt từ 5-9 tiêu chí xã nông thôn mới và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới Chợ Lách.

Ông Bùi Văn Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời chất vấn (ảnh: Hữu Hiệp)

Ông Bùi Văn Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Tính đến tháng 10 năm 2019, toàn tỉnh có 18 xã đạt từ 7-9 tiêu chí, trong đó không có xã nào đạt cả 04 tiêu chí “cứng”. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền (trong đó có thực hiện Ngày Chủ nhật Nông thôn mới); huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và thực hiện đề án OCOP gắn với làng văn hóa – du lịch thì khả năng năm 2020 tỉnh sẽ không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 08/09 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế-văn hóa-giáo dục, sản xuất, an ninh trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Riêng tiêu chí môi trường tiến độ đạt 80%, hiện tại cần đầu tư 02 xe chuyên dụng và 01 lò đốt rác, đang chờ tỉnh bố trí vốn (bố trí vốn trong năm 2020).

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp: đề nghị ngành nông nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp để năm 2020 không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xem đây là nội dung “bứt phá về đích” cần tập trung thực hiện trong năm 2020.

2. Ông Cao Văn Bé Tư, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre – huyện Bình Đại chất vấn Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp về trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại.

Đại biểu Cao Văn Bé Tư đặt câu hỏi chất vấn (ảnh: Hữu Hiệp)

Ông Đoàn Viết Hồng, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp trả lời: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 9 năm 2016. Đến đầu tháng 7 tháng 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với quy mô 48,24ha chia làm hai giai đoạn đầu tư. Số nền tái định cư ở giai đoạn 1 là 770 nền, với diện tích 120m2/nền (5 x 24m). Còn lại khoảng 239 nền và các khu nhà ở công nhân được thực hiện ở giai đoạn 2.

Từ khi được phê duyệt chủ trương đầu tư đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức thực hiện hoàn thành các công việc như điều chỉnh quy hoạch, khảo sát địa chất, địa hình, hoàn chỉnh công tác trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Sở Tài nguyên và môi trường đã thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hiện nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đang hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định. Công tác giải phóng mặt bằng đang thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thực hiện giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, tham gia góp ý... với Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, báo cáo tuần, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan tham gia giải quyết các khó khăn, vướng mắc và theo dõi, đôn đốc công việc.

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp: đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tập trung xây dựng khu công nghiệp Phú Thuận để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin tuyên truyền đến người dân về dự án xây dựng khu công nghiệp Phú Thuận và Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận để người dân đồng tình với chủ trương của tỉnh.

3. Ông Phạm Thanh Hùng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giải pháp khắc phục tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, không xin phép cơ quan có thẩm quyền làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, gây thất thoát nguồn thu thuế chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Để ngăn chặn và khắc phục kịp thời trình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các giải pháp: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3201/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh, Công văn số 132/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc tách thửa, phân lô, bán nền xây nhà không phép trên địa bàn tỉnh và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấn chỉnh công tác chuyến mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức địa chính, xây dựng, đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nếu để xảy ra trình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn quản lý. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến với nhiều hình thức để người dân nhận thức được vai trò trách nhiệm trong đăng ký biến động đất đai và việc xử phạt đối với việc không đăng ký đất đai, sử dụng đất một cách hiệu quả, đúng quy hoạch và đúng mục đích được giao theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp: đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm các giải pháp để khắc phục kịp thời tình trạng này.

4. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm chất vấn Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chỉ tiêu về tạo việc làm mới cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời: Việc đề xuất số liệu tạo việc làm mới dựa trên kết quả điều tra thông tin thị trường lao động (cung cầu lao động hàng năm), đây là cơ sở dữ liệu nguồn lao động để đưa vào kế hoạch giải quyết việc làm khu vực chính thức. Tổng cộng nguồn lao động đầu vào cần giải quyết việc làm khoảng 18.000 lao động/năm. Tổng nguồn lao động này gần như tương đồng với kết quả dự nguồn lao động từ năm 2015 đến nay và so với kết quả công bố của niên giám thống kê (từ năm 2015 đến năm 2018) tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh đều bằng nhau (0,12%), chứng tỏ tỷ lệ dân số của tỉnh tăng không đáng kể và số lao động bước vào độ tuôi làm việc hàng năm của tỉnh cũng vậy. Do đó, đây là cơ sở để đề xuất chỉ tiêu tạo việc làm mới là 18.000 lao động/năm.

Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong những năm qua thực hiện theo chiều rộng và theo nhu cầu của người lao động, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, phần lớn người lao động chọn những ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông, lao động giản đơn như xây dựng, chăn nuôi bò sữa, đóng gói công nghiệp, may mặc,... nên sau khi về nước người lao động chưa phát triển được ngành nghề đã làm việc ở nước ngoài.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết, trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với nhiều cam kết về lao động đã chính thức có hiệu lực; hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang chuyển dịch sang những thị trường chất lượng, hiệu quả; vì vậy tỉnh đang chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài; lựa chọn những lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, chi phí và thời gian đào tạo hợp lý, có trách nhiệm cao trong xử lý rủi ro khi có phát sinh, để phối hợp tổ chức đào tạo cho người lao động tại tỉnh, góp phần giảm bớt chi phí cho người lao động khi tham gia.

Mặt khác, tỉnh tập trung tư vấn cho các nhóm lao động trở về nước để phát huy năng lực, kỹ năng lao động để khởi nghiệp. Vì vậy, với mục tiêu trên xác định đăng ký chỉ tiêu đưa 1.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 là phù hợp, để tập trung thực hiện, đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đi học nghề về làm chủ, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là bắt đầu khởi nghiệp”.

5. Ông Nguyễn Minh Triều, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về giải pháp khắc phục tình trạng nhiều vụ việc Hội đồng định giá một số huyện từ chối định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan điều tra công an.

Ông Võ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài chính trả lời: Theo Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP không quy định việc cấp huyện báo cáo về Hội đồng định giá cấp tỉnh hoặc Sở Tài chính sau khi có kết luận định giá tài sản; đồng thời trong quá trình thực hiện định giá tài sản, Hội đồng định giá cấp huyện cũng chưa phản ánh về Sở Tài chính những khó khăn, vướng mắc để được xem xét hỗ trợ. Do vậy, thời gian qua Sở Tài chính không nắm được thông tin Hội đồng định giá một số huyện từ chối định giá tài sản, lý do từ chối định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan điều tra công an huyện.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Sở Tài chính sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính sớm ban hành Nghị định, Thông tư sửa đổi bổ sung Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Thông tư số 43/2018/TT-BTC. Ủy ban nhân dân các huyện quan tâm, chỉ đạo Hội đồng định giá các huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện định giá, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị trao đổi kịp thời với cơ quan yêu cầu định giá và Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá công sản) để thống nhất thực hiện. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về định giá tài sản cho những người làm công tác định giá. Đào tạo, bổ sung giám định viên về vàng bạc, đá quý do trong thời gian qua một số vụ án có liên quan đến vàng bạc việc định giá kéo dài thời gian do phải thuê các giám định viên ngoài tỉnh hoặc không thực hiện định giá do không đủ chi phí thuê giám định.

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp: đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan, địa phương thống nhất giải pháp thực hiện.

6. Ông Lê Văn Trung, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú chất vấn Giám đốc Sở Giao thông vận tải về lộ trình chuyển đổi phương tiện xe buýt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải trả lời: Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3929/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải giai đoạn 2016-2020, trong đó việc nâng cao chất lượng vận tải khách bằng xe buýt thực hiện từ năm 2019.

Việc nâng chất xe buýt nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, nguyện vọng của nhân dân; thu hút người dân, khách du lịch đi xe buýt; nâng cao thị phần đảm nhận của loại hình vận tải xe buýt theo hướng tiện nghi, thuận tiện, an toàn, văn minh, thân thiện, hạn chế sử dụng xe cá nhân, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của người đi xe buýt. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định và đều có lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, các đơn vị khai thác tuyến xe buýt, có lộ trình phù hợp và được sự đồng thuận trước khi thực hiện, từ khi triển khai đến khi thực hiện 03 năm 4 tháng đối với tuyến xe buýt có số lượng hành khách đông, tần suất hoạt động cao như tuyến xe buýt số 02, 04 và các tuyến số 01, 05, 07, 08 là 04 năm. Theo báo cáo của hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã tự tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ để tiếp tục hoạt động, hiện tại các thành viên đã đăng ký mua 53/55 xe (đạt 96,4%) đưa vào hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến xe buýt số 02 và số 04.

Việc đầu tư, lựa chọn nhãn hiệu phương tiện do các thành viên hợp tác xã có nhu cầu tham gia khai thác các tuyến xe buýt thực hiện, cán bộ Sở Giao thông vận tải không tham gia, không chỉ đạo, chỉ định hoặc gợi ý. Đối với các xe buýt hiện đang hoạt động trên tuyến còn niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ, thời gian qua Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản chỉ đạo các hợp tác xã nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi, cải tạo nâng cấp phương tiện và đề xuất chuyển đổi sang loại hình hoạt động kinh doanh vận tải phù hợp; xây dựng phương án kinh doanh phù hợp, hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận cho các thành viên tham gia khai thác tuyến.

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp: đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương gặp gỡ các chủ phương tiện khai thác tuyến để hướng dẫn thực hiện lộ trình.

7. Ông Nguyễn Minh Triều, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành chất vấn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nguyên nhân Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý án hôn nhân và gia đình liên tục tăng, luôn chiếm tỷ lệ rất cao từ trên 50% trong tổng số án dân sự thụ lý và giải pháp để kéo giảm số lượng án phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời: việc ly hôn xuất phát từ một số nguyên nhân như về mặt tình cảm, đời sống gia đình, kinh tế, xã hội, pháp lý. Việc ly hôn là một hiện tượng xã hội tồn tại trong mọi xã hội và là quyền công dân cần phải được tôn trọng. Việc ly hôn có mặt trái là không tạo nên động lực để giúp xã hội phát triển bền vững (vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt); việc ly hôn của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý và hình thành nhân cách của con cái và xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ và xây dựng xã hội tốt đẹp.

Để kéo giảm tình trạng ly hôn thì nhất thiết phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế để chăm lo hạnh phúc gia đình, xây dựng thể chế về gia đình văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn ở nhận thức và thái độ của thanh niên trong việc kết hôn và ly hôn nên vấn đề xây dựng đạo đức, lối sống và trang bị kỹ năng, kiến thức cho thanh niên về hôn nhân và gia đình là điều quan trọng nhất.

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tập trung thực hiện các giải pháp để kéo giảm tình trạng ly hôn.

Kết thúc phiên chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri giám sát việc thực hiện các giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Phiên thông qua các dự thảo Nghị quyết (từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2019)

Sau ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 31 Nghị quyết.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Hội đồng nhân dân tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả với tinh thần “Bứt phá về đích”; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống hạn mặnvà bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; củng cố, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực liên kết, hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất 22 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020:

1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,6%; trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%; khu vực dịch vụ tăng 7,7%.

2) Cơ cấu kinh tế (theo giá trị hiện hành) dự kiến: Khu vực I: 31,83%; khu vực II: 19,63%; khu vực III: 45,69%; thuế sản phẩm: 2,85%.

3) Tổng kim ngạch xuất khẩu: 1.400 triệu USD.

4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 22.022 tỷ đồng.

5) GRDP bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/người/năm.

6) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo dự toán Trung ương giao là 4.835 tỷ đồng; chỉ tiêu địa phương phấn đấu là 5.000 tỷ đồng.

7) Tổng chi ngân sách địa phương 10.160,89 tỷ đồng; chỉ tiêu địa phương phấn đấu là 10.312,09 tỷ đồng.

8) Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4%.

9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%.

10) Tạo việc làm mới cho 18.000 lao động.

11) Đưa 1.200 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

12) Duy trì tỷ suất sinh dưới 12‰.

13) Đạt 31,71 giường bệnh/vạn dân; 9,37 bác sĩ/vạn dân.

14) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,89% dân số.

15) Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 10,2%.

16) Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,93%.

17) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 93%.

18) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5%; trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 60%.

19) Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt từ 5%-10% so với năm 2019.

20) Kéo giảm phạm pháp hình sự; điều tra, khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên.

21) Huấn luyện lực lượng thường trực đạt 98,5%.

22) Tuyển quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh (do được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghỉ công tác) và ông Lê Văn Khê, nguyên Giám đốc Sở Công Thương (do chuyển công tác). Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh; ông Võ Minh Thưởng, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Châu Văn Bình, Giám đốc Sở Công Thương.

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện đúng chương trình và thành công tốt đẹp./.

Các tin khác