Thông báo báo chí: Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 - ngày 1, phiên thông qua các báo cáo và phiên thảo luận

Ngày đăng bài: 06/12/2019 | Tác giả: Minh Triết

Phiên thông qua các báo cáo (từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2019)

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành xem xét các nội dung sau:

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Báo cáo tóm tắt thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

- Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp nghe ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả xây dựng tầm nhìn chiến lược tỉnh Bến Tre.

Phiên thảo luận (từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2019)

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi. Các đại biểu tập trung phân tích sâu thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiều giải pháp đối với 7 vấn đề trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự.

Về giải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu thống nhất để nâng cao hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, cần xác định rõ vai trò thành tố của hợp tác xã (HTX) trong chuỗi giá trị. Giải pháp tập trung thực hiện ngay là đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, đặc biệt là đào tạo đội ngũ Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX trở thành những doanh nhân tâm huyết với sản xuất nông nghiệp và sẵn sàng chia sẻ lợi ích với nông dân. Kế tiếp, cần thay đổi tư duy sản xuất và cách thức sản xuất theo hướng sản xuất nông sản sạch, có truy xuất nguồn gốc, tập trung quy mô; chính quyền tổ chức, tạo điều kiện cho HTX đủ cơ sở vật chất và nguồn vốn để hoạt động, quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động của các HTX.

Song song đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nông nghiệp dịch vụ ổn định ở các vùng nông thôn; quản lý chặt chẽ các cơ sở cung ứng; phát triển kinh tế trang trại; xây dựng mô hình điểm sản xuất theo chuỗi giá trị và rút kinh nghiệm từng giai đoạn thực hiện; nghiên cứu chuẩn hóa giống, quan tâm truy xuất nguồn gốc giống, tiến tới việc xây dựng chứng nhận vùng trồng, cơ sở chế biến đóng gói… Để phát triển hợp tác xã thành công, tỉnh không thể gấp gáp, nóng vội mà cần kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện các giải pháp đã đề ra.

Về giải pháp phòng chống hạn mặn và phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020

Để phòng chống hạn mặn cần cả giải pháp phi công trình và giải pháp công trình. Bên cạnh vận động bà con trữ nước mưa bằng nhiều hình thức để phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi, ngành nông nghiệp và các cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân chỉ sản xuất 2 vụ lúa trong năm, vận hành các cống theo mùa vụ. Tiếp tục đầu tư một số hệ thống đê, cống, hoàn thiện hệ thống đê bao ngăn mặn; hỗ trợ nạo vét các tuyến kênh, hệ thống thủy lợi nội đồng.

Về phòng chống dịch bệnh, để khắc phục rủi ro về dịch bệnh cao, gây khó khăn cho khôi phục sản xuất, ngành nông nghiệp và các cơ quan chức năng đẩy mạnh giáo dục hộ chăn nuôi tự giác tiêm phòng vacxin, không trông chờ vào nhà nước hỗ trợ; củng cố mạng lưới thú y các địa phương; tăng cường giám sát dịch bệnh; kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ; tái đàn theo hướng an toàn sinh học và thực hiện đồng bộ các giải pháp khi xảy ra dịch bệnh.

Về việc phát triển kinh tế biển

Các đại biểu tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân và giải pháp đối với việc đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản ở 03 huyện biển của tỉnh Bến Tre. Qua đó, thống nhất kiến nghị các ngành chức năng có giải pháp cụ thể để giảm ghe cào, chuyển đổi sinh kế phù hợp, xử lý căn cơ với trường hợp tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, quan tâm tái tạo nguồn lợi thủy sản, quan tâm thu hút doanh nghiệp chế biến thủy sản phù hợp. Để phát triển kinh tế biển toàn diện, cần sự phối hợp của nhiều ngành chức năng như đồn Biên phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý đánh bắt; Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong hỗ trợ ngư dân trong xây dựng hợp đồng đánh bắt; Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên biển.

Ông Bùi Văn Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia có ý kiến: tỉnh đang tập trung thực hiện công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, vì theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 01 năm 2020 tất cả các tàu phải lắp xong thiết bị hành trình khi xuất phát tại các cảng của tỉnh. Đồng thời, tỉnh đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến tôm tại khu vực Cảng cá An Nhơn.   

Về công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đại biểu Nguyễn Văn Quới - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đặt vấn đề: tỉnh Bến Tre có quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2025, tuy nhiên, chất lượng quy hoạch chưa tốt, chưa tạo ra tiềm năng phát triển. Việc quản lý quy hoạch chưa thật sự nghiêm, thường xuyên có sự điều chỉnh cục bộ làm phá vỡ quy hoạch; việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, đất lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp,… diễn ra khá phổ biến; các quy hoạch phát triển đô thị được thực hiện không chặt chẽ, tạo ra các ảnh hưởng về môi trường, gây khó khăn trong việc xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng, đặc biệt ở thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và một số huyện. Theo đại biểu, cần có giải pháp ổn định trật tự quản lý, phát triển đô thị; có quy chế quản lý khu dân cư, nhà ở đô thị theo quy định của pháp luật để chấm dứt tình trạng phân lô bán nền; rà soát, khắc phục các sai sót trong phân lô bán nền; kêu gọi mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đô thị đúng quy định.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Tham gia thảo luận về nguyên nhân và phương hướng xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch trong thời gian tới, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do trước đây, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi lĩnh vực đều có quy hoạch, dẫn đến tình trạng quy hoạch có nhiều nhưng rất ít quy hoạch được thực hiện, phát sinh nhiều bất cập trong xây dựng và chưa phục vụ cao cho phát triển. Tuy nhiên, những bất cập này đang được Luật Quy hoạch năm 2018 điều chỉnh, khắc phục. Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2018, tỉnh sẽ có 03 quy hoạch: quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội (quy hoạch tỉnh), quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển đô thị. Trong xây dựng quy hoạch tỉnh, tỉnh sẽ lồng ghép các kết quả xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển ổn định hơn. Đối với quy hoạch sử dụng đất, tỉnh sẽ thực hiện từng bước, có điều chỉnh và sắp xếp lại các vùng quy hoạch, và đặc biệt sẽ thực hiện việc dồn điền đổi thửa.

Về các vấn đề bất ổn trong việc sử dụng đất đai, hầu hết sẽ được khắc phục từ ngày 05 tháng 01 năm 2020, khi Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Liên quan đến việc cập nhật các thay đổi của chính sách quản lý nhà nước về quy hoạch và đất đai, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền từ trong hệ thống chính trị đến người dân; nêu cao tính kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. Ông cũng đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem vấn đề về xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre là vấn đề quan trọng, cần hành động ngay, hành động nghiêm và hành động quyết liệt.

Về việc triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

Xoay quanh nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Đảm đề nghị HĐND và UBND tỉnh có định hướng cụ thể về chủ trương chính sách đền bù giải tỏa, tái định cư, tái bố trí đối với những dự án khu đô thị mới do các nhà đầu tư là doanh nghiệp thực hiện, đảm bảo cho nhân dân được hưởng lợi từ dự án trong việc tạo ra sinh kế và các chế độ đặc biệt về chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống. Quan tâm đến việc giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và người dân.....để hạn chế sự ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Nhà đầu tư cần cam kết bảo đảm điều kiện sống của người dân trong vùng dự án phải bằng hoặc tốt hơn theo quy định pháp luật. Xem xét tôn trọng ý kiến phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh, ý kiến của người dân trong vùng dự án, đánh giá tác động môi trường, tác động xã hội để quyết định cho phù hợp với pháp luật, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững, hài hòa lợi ích của cộng đồng dân cư.

Đại biểu Nguyễn Việt Thành tham gia thảo luận về việc sáp nhập các đơn vị hành chính ở cơ sở, các cơ quan hành chính và việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập.

Về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2019 và các giải pháp chủ yếu phòng ngừa, đấu tranh, bảo vệ an ninh trật tự năm 2020

Qua phản ánh của đại biểu Lê Văn Mười - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tuy có sự tăng cường, củng cố về chính quyền và lực lượng Công an chính quy nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát sinh những vấn đề mới, ngày càng phức tạp: tội phạm tăng, phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm trong năm 2019, số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tăng 40% so với năm trước.

Qua thảo luận, các đại biểu chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp giữa các tổ chức ở cơ sở, quần chúng nhân dân trên địa bàn với Công an chưa chặt chẽ, còn mang tính hình thức, có nơi khoán trắng cho Công an; những người cấp xã hoạt động bán chuyên trách chưa được đào tạo và chưa có chế độ phù hợp, tâm lý chưa vững vàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao; công tác giám định, định giá để làm căn cứ truy tố, xử lý các vụ việc, vụ án thời gian qua chưa  tốt: năm 2019 còn 57 vụ Hội đồng định giá huyện từ chối định giá gây khó khăn cho công tác khởi tố.

Đại biểu đề xuất các giải pháp: Quần chúng nhân dân phối hợp thông tin, thông báo trong phòng, chống tội phạm. Các ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ bản chất, tác hại của ma túy nhằm kéo giảm các loại tội phạm về ma túy. Kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đề án đưa công an chính quy về xã; chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho lực lượng bảo vệ an ninh tại địa phương và hoạt động giám định. Ngành công an quan tâm cũng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trại địa phương.

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày./.

Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre