Tổ đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị đối với việc thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và đặc dụng

Ngày đăng bài: 03/12/2019 | Tác giả: Kim Sum

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và rừng đặc dụng (Dự án 661) tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, Đoàn giám sát do ông Cao Văn Bé Tư, Tổ trưởng Tổ đại biểu làm trưởng đoàn cùng các thành viên của Tổ đã tiến hành khảo sát tại xã Thới Thuận nghe ý kiến phản ánh của một số hộ dân xã Thới Thuận và xã Thừa Đức có đất trong vùng quy hoạch và giám sát đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Cao Văn Bé Tư, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Kim Sum)

Kết quả thực hiện:

Việc cấp giấy chứng nhận cho Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng (diện tích giao Bản quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng là 2.845,70ha), đã kê khai và đăng ký cấp giấy chứng nhận 21 thửa, diện tích 341,2741ha/2.845,7ha, đạt tỷ lệ 11,99% (trong đó xã Thới Thuận cấp 03 thửa đất, 84,23ha; xã Thừa Đức cấp 11 thửa, 236,06ha; xã Bình Thắng cấp 06 thửa, 20,85ha; xã Thạnh Phước cấp 01 thửa, 0,12ha).

Riêng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng quy hoạch lâm nghiệp tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối với rừng sản xuất: Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng đã giao khoán rừng và đất rừng với diện tích 365,8 ha gồm có 51 hộ trên địa bàn xã Thừa Đức trực tiếp quản lý bảo vệ rừng và nuôi trồng thủy thủy sản. Quyền lợi và nghĩa vụ của hộ dân được thông qua Hợp đồng khoán bảo vệ rừng và gây trồng rừng vào ngày 20 tháng 3 năm 2003 (có thời hạn 50 năm).

Đối với rừng phòng hộ: Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng thực hiện giao khoán rừng và đất rừng theo Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Tổng diện tích 1.184 ha/142 hộ (xã Thừa Đức 244 ha/34 hộ; xã Thới Thuận 940 ha/108 hộ). Hàng năm, Ban Quản lý rừng kiểm tra, nghiệm thu và thanh toán tiền quản lý bảo vệ rừng là 450.000 đồng/ha/năm (trước đây, thực hiện theo Dự án 327, Dự án 661 tiền khoán quản lý bảo vệ rừng là 100.000 đồng/ha/năm, năm 2013 là 200.000 đồng/ha/năm, từ năm 2018 đến nay là 450.000 đồng/ha/năm). 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại xã Thới Thuận, diện tích đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre gồm 26,59ha, 82 thửa (gồm Khu dân cư Thới Bình 56 thửa, diện tích 20,36ha và Khu trại giống tập trung 26 thửa, diện tích 6,23ha). Đã cấp giấy chứng nhận 49 thửa đất, diện tích 7,58ha, còn lại chủ sử dụng chưa thực hiện đăng ký 33 thửa  đất, diện tích 19,01ha.

Đối với xã Thừa Đức: Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức, tổng số thửa đất xã đề nghị là 446 thửa đất, diện tích 174,2ha. Trong đó đã cấp giấy chứng nhận 205 thửa đất, diện tích 76,38ha; chưa cấp giấy chứng nhận 241 thửa đất, diện tích 97,82ha do chủ sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Qua giám sát Đoàn giám sát nhận định:

Công tác phối hợp thực hiện của các cơ quan chức năng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận chưa đồng bộ, những khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương chưa được ngành chuyên môn hướng dẫn, tháo gỡ và định hướng giải pháp khắc phục; những khu vực nằm trong quy hoạch lâm nghiệp nhưng không có khả năng trồng rừng chậm được đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch; việc kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những bất cập trong việc lập quy hoạch lâm nghiệp, giải quyết nhu cầu chính đáng đối với người dân trong vùng dự án của ngành chuyên môn đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ chưa được quan tâm đúng mức,... đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cử tri trong vùng dự án.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện (ảnh: Kim Sum)

Đoàn giám sát kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tăng cường công tác rà soát đối với những thửa đất còn lại chưa cấp giấy chứng nhận nằm trong vùng quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch đất lâm nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030 theo hướng những diện tích đất ở, đất giồng cát, đất nông nghiệp khác mà không thể trồng rừng,.v.v.. đưa ra ngoài quy hoạch, bàn giao lại cho địa phương xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Đối với những thửa đất nằm trong vùng quy hoạch đất lâm nghiệp nếu qua rà soát nhận thấy không thể đưa ra khỏi vùng quy hoạch đất rừng được thì đề nghị thu hồi đất và giao lại cho Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý, phát triển rừng, đồng thời xem xét bồi thường thành quả trên đất và bố trí nơi sinh sống khác cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất ngoài vùng quy hoạch. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất lâm nghiệp theo diễn biến về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất ở địa phương.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện các phần việc theo kiến nghị thời gian chậm nhất đến cuối năm 2020./.