Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành họp tổ đại biểu đóng góp văn bản kỳ họp 14, khóa XI

Ngày đăng bài: 02/12/2019 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp Tổ đóng góp tài liệu kỳ họp lần thứ 15, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 có 30/37 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tham dự.

Toàn cảnh họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành (Tổ 1). ảnh: Huy Đức

Tại phiên thảo luận đại biểu đóng góp ý kiến như sau:  Giải pháp xây dựng xã nông thôn mới đối với các xã chưa đạt; chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng; đường dây điện xuống cấp; chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo...

Các báo cáo, dự thảo nghị quyết, các Tổ đóng góp ý kiến khá cụ thể, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.