Ba Tri tổ chức họp tổ đại biểu thảo luận các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 02/12/2019 | Tác giả: Long Hà

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện, ngày 28 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND huyện để thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri gồm 40 đại biểu chia làm 04 Tổ đại biểu để thảo luận các văn bản, tham gia thảo luận Tổ còn có các ngành, phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện và các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri họp Tổ đại biểu thảo luận văn bản kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện (ảnh: Long Hà)

Tại họp Tổ, các đại biểu và các ngành, đơn vị đã thảo luận các báo cáo của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội trong năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2019; nguồn vốn hỗ trợ tín dụng xã hội năm 2020,…. Các báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện, báo cáo hoạt động của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trong năm 2019. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 2019,…

Dự kiến kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2019./.