Tổ đại biểu HĐND số 01 đơn vị huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam họp Tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 14

Ngày đăng bài: 28/11/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam họp Tổ để thảo luận các tài liệu liên quan đến kỳ họp.

Tham dự buổi họp Tổ có mặt 10/12 đại biểu: ông Nguyễn Việt Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam - Tổ trưởng, chủ trì cuộc họp; các thành viên tổ đại biểu cùng đại diện Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng: Tài chính và Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam, Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú tham dự cuộc họp.

Quang cảnh Phiên họp Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thạnh Phú và huyện Mỏ Cày Nam (ảnh Vĩnh Hạ).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến đối với 27 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp, trong đó tập trung một số vấn đề cụ thể như sau:

- Đề nghị bổ sung chỉ tiêu về thu gom rác thải nông thôn vì hiện nay các địa phương trong tỉnh đang xây dựng nông thôn mới nên việc thu gom rác thải tại các vùng này là cần thiết; đồng thời, đối với nội dung thu gom chất thải rác cần đi kèm với việc xử lý chất thải này cho phù hợp.

- Đề nghị bỏ tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh vì hiện nay đa số người dân trên địa bàn tỉnh đều đã sử dụng nước hợp vệ sinh thay vào đó là tập trung nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị nâng chỉ tiêu: “Đưa 1.200 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng” thành: “Đưa 1.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng”.

- Đề nghị quy định cụ thể các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh, không giao về cho Cấp ủy xã quy định các chức danh như trong dự thảo nghị quyết.

Qua thảo luận Tổ đã chọn 02 nội dung: Việc triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh và đổi mới sách giáo khoa trong năm học 2020 – 2021 để thảo luận tại Kỳ họp; Tổ chọn nội dung giám sát năm 2020: Chi trả, thanh toán chi phí khám chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để giám sát tại Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh./.