Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm: cần đặt ra thêm mục tiêu, giải pháp bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020

Ngày đăng bài: 27/11/2019 | Tác giả: Minh Triết

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm tổ chức họp thảo luận tài liệu trình thông qua kỳ họp. Tham dự cuộc họp có 5/6 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm, đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thông tin.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 14 (Ảnh: Minh Triết)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 27 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14. Đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung phân tích, đóng góp để mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết thể hiện rõ tinh thần “Bứt phá để về đích”, cụ thể như sau:

Về mục tiêu tổng quát, cần bổ sung nội dung phòng chống hạn mặn có hiệu quả; tập trung giải pháp khắc phục những hạn chế năm 2019, chọn những nội dung trọng tâm để “bứt phá” giải quyết dứt điểm. Một số chỉ tiêu cụ thể cần được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nâng lên trên cơ sở kế thừa tinh thần tăng tốc của năm 2019 như: GRDP bình quân đầu người, tạo việc làm mới cho người lao động, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn đấu huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Về các giải pháp, Tổ đại biểu thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần đề ra các giải pháp thật cụ thể trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng thu ngân sách. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc tăng giá trị sản xuất cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như tôm, bò, gà, heo, cây giống; xem việc hoàn thành khu công nghiệp Phú Thuận và thu hút được doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào khu là nội dung “bứt phá” của năm 2020.

Bên cạnh góp ý cụ thể vào từng điều, khoản của dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung mục tiêu và giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng; nhóm giải pháp về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, giải pháp phòng chống hạn mặn hiệu quả; nhóm giải pháp cho các hạn chế lớn của năm 2019 như dịch bệnh trên đàn gia súc xảy ra nhiều, nhất là dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm H5N6; công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, nhiều doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

Qua thảo luận, Tổ thống nhất trình Thường trực Hội đồng nhân dân 06 vấn đề thảo luận tại phiên họp toàn thể: (1) giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; (2) giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; (3) giải pháp cụ thể hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; (4) giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào địa bàn tỉnh; (5) giải pháp phòng, chống hạn mặn; và (6) giải pháp phát triển doanh nghiệp, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp./.