Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án quan trọng có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng bài: 27/11/2019 | Tác giả: Minh Triết

Từ ngày 22 tháng 10 năm 2019 đến ngày 05 tháng 11 năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện một số dự án quan trọng có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đối với các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án được khảo sát thực tế:

Qua khảo sát thực tế đối với 12 dự án quan trọng nhóm A, nhóm B trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp và du lịch, Đoàn giám sát thống nhất đánh giá tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án được khảo sát thực tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hầu hết các dự án còn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang thực hiện khảo sát, thiết kế, giao mốc mặt bằng cho địa phương, một số dự án đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) hoặc vừa xong đền bù, GPMB. Chỉ một vài dự án có khối lượng xây lắp nhưng rất thấp; riêng dự án Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị dừa, huyện Mỏ Cày Nam hoàn thành công trình nhưng chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre (giai đoạn 1). (Ảnh: Minh Triết)

Nguồn vốn đầu tư hầu hết các dự án này từ ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh đối ứng vốn GPMB. Nguồn vốn GPMB được ngân sách tỉnh đảm bảo bố trí đủ, kịp thời cho tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ (từ nguồn vốn trong nước và vốn ODA) rất chậm. Những dự án được trung ương hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư được phép kéo dài sang năm 2019 có nguy cơ bị hủy dự toán trên cấp ngân sách do không thực hiện hoàn thành trong năm 2019.

Tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các dự án được khảo sát là 1.264,7 tỷ đồng, kết quả thực hiện đến thời điểm giám sát là 231,839 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,33%. Tiến độ giải ngân các dự án này rất chậm do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh các hạn chế trong các khâu chuẩn bị đầu tư như khảo sát, thiết kế, đấu thầu; hạn chế trong công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm, xây dựng phương án đền bù, Đoàn giám sát đánh giá chính sách quy định giá đền bù còn bất cập, dẫn đến người dân không đồng tình, còn so kè; đồng thời, nhận thức của người dân về chủ trương xây dựng các dự án để phát triển kinh tế - xã hội cũng còn nhiều hạn chế. Song song đó, sự phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển Quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chưa đồng bộ, chưa nhịp nhàng, dẫn đến chậm trễ trong đền bù, GPMB.

Nguyên nhân sâu xa là do công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế (để việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, chuyển quyền sử dụng đất “ngầm” xảy ra), từ đó dẫn đến tăng đột biến hệ số K, gây sốt giá đất, nên việc vận động GPMB trong người dân gặp khó khăn.

Đoàn giám sát kiến nghị

Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để có khối lượng quyết toán. Rà soát, kiến nghị trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán kịp cho yêu cầu tiến độ thi công đối với phần vốn mỗi bên đã cam kết đầu tư cho dự án.

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú. (Ảnh: Minh Triết)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục vận động, đẩy nhanh tiến độ GPMB; sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân qua công tác GPMB.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Các Ban quản lý dự án kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, kịp thời chi khối lượng theo tiến độ thi công của công trình.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm  tra, nhắc nhở các chủ đầu tư thực hiện quyết toán, tất toán công trình đã hoàn thành.

Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp đồng bộ, có trách nhiệm với  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện tốt công tác đền bù GPMB (tất cả các khâu đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án đền bù).

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát lại chủ trương đầu tư hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn các huyện Ba Tri - Mỏ Cày Nam - Chợ Lách, xem xét lại mục tiêu của cống Sa Kê (huyện Mỏ Cày Nam) sau khi cống Cái Quao được đầu tư, để có điều chỉnh hợp lý, tránh đầu tư lãng phí./.

Các tin khác