Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung được phân công tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa IX

Ngày đăng bài: 21/11/2019 | Tác giả: Kim Sum

Sáng ngày 19/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thành viên Ban để thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra đối với các nội dung được phân công thẩm tra tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa IX.

Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế phát biểu (ảnh: Vĩnh Hạ)

Tham dự cuộc họp gồm có: Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm chủ trì; 08/11 thành viên Ban Pháp chế và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa IX, Ban Pháp chế được phân công thẩm tra 05 báo cáo và 04 dự thảo Nghị quyết, cụ thể:

- Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

- Báo cáo số 407/BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại tố cáo 2019.

- Báo cáo số 2005/BC-VKS ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

- Báo cáo số 351/BC-TA ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Toà án nhân dân tỉnh về kết quả công tác xét xử năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp.

- Báo cáo số 1590/BC-CTHADS ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập các ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Dự thảo Nghị quyết về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu dự họp đều thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành các dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận tại buổi họp, ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban và đại diện sở ngành trong việc nghiên cứu, góp ý đối với các dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; đề nghị các đại biểu nghiên cứu vấn đề nào trọng tâm cần thiết có thể đưa ra chất vấn tại kỳ họp để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để thực hiện trong thời gian tới./.