Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 11/11/2019 | Tác giả: Huy Đức

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyệnphát biểu bế mạc kỳ họp. (ảnh: Huy Đức)

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự kỳ họp có: ông Lê Quang Vịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Dương Văn Phúc,  Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Huỳnh Thanh Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Đại biểu Hội đồng nhân huyện, khóa XI; lãnh đạo một số cơ quan Phòng, Ban chuyên môn huyện và lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch, xã Quới Sơn và xã Tiên Thủy.

Kỳ họp đã tiến hành chương trình làm việc cụ thể như: Thông qua báo cáo tóm tắt Đề án và dự thảo nghị quyết đề nghị công nhận đô thị loại V trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành; Báo cáo tóm tắt Đề án và dự thảo nghị quyết đề nghị công nhận đô thị loại V đô thị Giao Long xã Quới Sơn, huyện Châu Thành; báo cáo tóm tắt Đề án và dự thảo nghị quyết đề nghị công nhận đô thị loại V trung tâm xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành.

Kỳ họp này Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết

Kết thúc kỳ họp ông Huỳnh Thanh Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện hoàn chỉnh nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp để ban hành và phối hợp Ủy ban nhân dân huyện báo cáo các Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V về các ngành tỉnh để  trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kế hoạch nhà nước năm 2019.

Thực hiện công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019); phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019./.