Giám sát tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và đặc dụng

Ngày đăng bài: 05/11/2019 | Tác giả: Kim Sum

Ông Cao Văn Bé Tư, Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến (ảnh: Kim Sum)

Sáng ngày 29/10/2019, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và đặc dụng (Dự án 661) tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Đoàn giám sát do ông Cao Văn Bé Tư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đại làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại là thành viên, đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại, Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã Thới Thuận, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và đặc dụng (Dự án 661) tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận, cụ thể:

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng quy hoạch lâm nghiệp tại xã Thừa Đức và Thới Thuận, huyện Bình Đại: hiện nay còn hộ gia đình, cá nhân chưa cấp giấy chứng nhận được do nhận khoán đất rừng và nằm trong khu vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nên chưa thể cấp giấy chứng nhận được.

Người dân xã Thới Thuận phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát tại xã (ảnh: Kim Sum)

Căn cứ Điều 136 Luật Đất đai năm 2013 và căn cứ khoản 4, Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 quy định:

“Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.”

Theo các quy định trên, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất rừng phòng hộ. Tuy nhiên, do một phần người dân đã sử dụng đất ổn định, lâu dài trước năm 1993 (trước khi có Quyết định 327-CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước; Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng).

Theo Luật Đất đai 2013, nếu người dân sử dụng đất trước năm 1993 và không có tranh chấp thì phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc trên, Ủy ban nhân nhân tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, cho đến nay tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Căn cứ quy định tại Điều 136 Luật Đất đai năm 2013: “1. Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để bảo vệ, phát triển rừng; Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng."

Theo quy định trên, hiện nay chưa có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất rừng phòng hộ tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Khó khăn, vướng mắc: do công tác quản lý đất quy hoạch lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng có nhiều bất cập, khó khăn, nguyên nhân là do việc quy hoạch lâm nghiệp ngay từ đầu đã không chặt chẽ, không chính xác, vùng quy hoạch đã trùm lên những diện tích đất của người dân đang canh tác ổn định trước năm 1994, dẫn đến phát sinh tranh chấp, người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Cao Văn Bé Tư, Trưởng đoàn giám sát ý kiến: Thời gian qua công tác phối hợp thực hiện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất trong vùng quy hoạch dự án rừng phòng hộ và đặc dụng (Dự án 661) tại xã Thừa Đức và xã Thới Thuận còn chậm. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có sự phối hợp, hướng dẫn cụ thể cho địa phương thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn hai xã đối với diện tích ngoài 2.845,7ha đã giao Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý, rà soát, đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Đối với những trường hợp có tranh chấp về ranh đất, đề nghị UBND hai xã xem xét hòa giải tạo sự đồng thuận giữa các hộ dân, nhằm giúp người dân hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định./.