Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát VKSND huyện Thạnh Phú và VKSND tỉnh về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019

Ngày đăng bài: 23/10/2019 | Tác giả: Kim Sum

 Ông Lê Văn Mười, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu (ảnh: Kim Sum)

Trong hai ngày 16/10/2019 và 21/10/2019, Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019.

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh là thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú, đại diện Văn phòng HĐND tỉnh tham dự.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019, kết quả:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú:

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: thụ lý kiểm sát 92 tin (tố giác 33; tin báo 59). Trong đó chuyển giải quyết theo thẩm quyền 02 tin, đã giải quyết 69 tin, hiện còn đang giải quyết 21 tin, không có tin quá hạn.

Qua kiểm sát còn trường hợp Cơ quan điều tra chậm ra quyết định phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền và chậm thông báo việc tiếp nhận cho Viện kiểm sát; Cơ quan điều tra chưa kịp thời chỉ đạo Công an xã chuyển tố giác, tin báo về tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền…

Đại diện VKSND tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019 (ảnh: Kim Sum)

Trong công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: đã kiểm sát xét xử sơ thẩm 23 vụ (37 bị cáo). Tòa án đã xử lý, giải quyết 15 vụ (29 bị cáo), chưa giải quyết 08 vụ (08 bị cáo). Qua kiểm sát không có vi phạm trong hoạt động xét xử.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua kiểm sát, còn trường hợp vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, về việc tính án phí dân sự sơ thẩm...

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Thụ lý kiểm sát 1.801 việc/73.765.611.854 đồng, trong đó đã tổ chức thi hành án 1.027 việc/21.244.070.258 đồng, đang giải quyết 774 việc/52.521.541.596 đồng. Trong đó chưa có điều kiện thi hành 222 việc/14.556.104.668 đồng.

Qua kiểm sát nhận thấy Cơ quan Thi hành án dân sự còn trường hợp chậm áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định; không xác minh lại điều kiện thi hành án…

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 1.138 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 897 tin, đang giải quyết 241 tin trong hạn.

Qua kiểm sát, còn trường hợp Công an xã chậm chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra; không lập hoặc lập không đầy đủ nội dung biên bản khi tiếp nhận tin báo, chậm vào sổ thụ lý...

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: kiểm sát xét xử sơ thẩm 379 vụ (513 bị cáo), Tòa án đã xét xử 300 vụ (410 bị cáo), đang giải quyết 79 vụ (103 bị cáo); Kiểm sát xét xử phúc thẩm 78 vụ (94 bị cáo), đã giải quyết 64 vụ (78 bị cáo). Qua kiểm sát,  còn trường hợp Tòa án gửi trễ hạn bản án cho Viện kiểm sát, bản án còn sai sót về nội dung, tính sai phần án phí dân sự...

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Thụ lý kiểm sát 19.054 việc/1265.776.431.477 đồng, đã giải quyết 10.149 việc/312.218.659.686 đồng, trong đó đã thi hành xong 9.858 việc/258.469.019.609 đồng, ủy thác 156 việc án, đang giải quyết 8.905 việc/ 953.557.771.791 đồng.

Qua công tác kiểm sát, Tòa án còn chậm gửi bản án, quyết định sang Cơ quan thi hành án dân sự; Cơ quan thi hành án dân sự gửi quyết định thi hành án sang VKS trễ hạn; ban hành quyết định việc án chưa có điều kiện thi hành không đủ căn cứ...

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Văn Mười Trưởng đoàn giám sát ý kiến:

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Các đơn vị đã tập trung nâng cao hiệu quả kiểm sát, phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, được các cơ quan hữu quan chấp nhận. Thời gian qua, việc thi hành án dân sự trong tỉnh còn tồn nhiều việc án chưa thi hành xong, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường công tác kiểm sát nhằm giúp cơ quan thi hành án dân sự nâng cao tỷ lệ thi hành án trong thời gian tới./.

Các tin khác