Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự huyện

Ngày đăng bài: 22/10/2019 | Tác giả: Ngọc Như

Đoàn giám sát do ông Võ Văn Hùng - Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đến làm việc với Chi Cục Thi hành án dân sự, tham gia đoàn giám sát còn có: Phó Ban và các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát: (Ảnh: Ngọc Như)

Tại buổi giám sát, Đoàn được nghe lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự huyện năm 2019: Việc đã thụ lý là 1.295, có điều kiện thi hành là 1.105 việc (chiếm  tỷ lệ 85,85%);

 Về tiền thụ lý là 59.939.946.543 đồng, ủy thác thi hành án là 868.117.319 đồng, có điều kiện thi hành là 39.791.411.551 đồng (chiếm tỷ lệ 67,36%) và 19.280.417.673 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 32,64%). Trong số tiền có điều kiện thi hành đã thi hành xong 17.069.710.127 đồng (đạt tỷ lệ 42,90%) đạt vượt 7,9% so với chỉ tiêu.

Công tác cưỡng chế, thi hành án dân sự thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm tiếp 10 lượt công dân, nhận 26 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị (02 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị, 20 đơn kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết xong 26 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác thi hành án dân sự vẫn còn những hạn chế như:

Số việc và số tiền có điều kiện thi hành, chưa thi hành còn nhiều; việc áp dụng biện pháp cưỡng chế các đối tượng có điều kiện thi hành án không tự nguyện thi hành chiếm tỷ lệ cao.

Công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan, tổ chức trong thi hành án chưa đồng bộ, tham gia công tác thi hành chưa tốt.

Kết thúc buổi làm việc ông Võ văn Hùng kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện một số công việc như sau:

Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành hiện nay còn tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các đương sự tự nguyện chấp hành, đồng thời chú trọng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành, để đảm bảo hiệu quả trong công tác thi hành án.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thi hành án dân sự để tiếp nhận thông tin, xác minh điều kiện thi hành án các đối tượng để thi hành án.

Ban Chỉ đạo Thi hành án thực hiện tốt chế độ họp định kỳ theo quy chế đề ra. Thường xuyên báo cáo hoạt động, tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự cho Ủy ban nhân dân huyện./.